ETİK DEĞERLERİMİZ İTİBARIMIZIN TEMİNATIDIR

Dürüstlük, iyi niyet, adil davranış ve güven temelli ilişkilere dayanan etik ilkelerimiz, tüm çalışanlarımızın en önemli ve delege edilemez sorumluluğudur.

  • Yasalara uyumdan hiçbir koşulda taviz vermeyiz.
  • Şirket çıkarlarımızı, her türlü çıkarın üzerinde tutarız. Şirkete zarar verecek davranışlardan kaçınır, kurumsal itibarımızı koruruz.
  • Şirket varlıklarına sahip çıkar ve onları koruruz.
  • Farklılıkları kucaklar, kişisel haklara ve itibara saygı duyarız.
  • Şirket dışı aktivitelerimizde de şirket çıkarlarını göz önünde bulundurur, şirket itibarımızı zedeleyecek faaliyetlerden uzak dururuz.
  • Şirketimizin gizli bilgilerini korur ve başkalarının gizli bilgilerine saygı gösteririz.
  • Tüm kararlarımızda adil ve tarafsız oluruz, kişisel ilişkilerden etkilenmeyiz.
  • Girişimci ruhumuzla dürüst ticaretimizi sürekli geliştiririz.
  • Doğruluk ve dürüstlükten taviz vermeyiz.
  • Yolsuzluğun her türünü reddederiz.
  • Etik ilkelerimize her koşulda bağlı kalınması için gereken tüm önlemleri alırız.